MINIBAGR KUBOTA KX41-2S   váha:1600 kg 

 

 

- výkon 15,5 kW

- palivo nafta

- elektrické  startování

- převoz minibagru na vozidle s valníkem + nájezdy 3500 mm ( úhlel 16,5° = 30%)

- vytápěná kabina

- radlice

- ovládání 2x joysticky 

- otočná věž

- mimoosé kopání ( zafixovaná věž a je otočné pouze rameno )

- pojezd na pásech

- šířka lopaty   30 a 40 cm a svahovka 100 cm

- šířka stroje ( měřeno na radlici ) 990 mm

- max hloubkový dosah cca 2,4 m

- max výškový dosah 3,5 m*

- max příčný sklon 10° = 18%

- max stoupavost 27° = 15%

* měřeno od terénu

POUŽITÍ:

- ideální na vodovodní a kanalizační, elektro přípojky a drény

- výkopy pro obrubníky a jiné betonové prvky zpevněných ploch

- výkopy pro základy 

- výkopy pro plotové sloupky

- výkopy pařezů, keřů a pod.

- práce i za nepříznivých klimatických podmínek.

!

CENÍK DOPRAVY MINIBAGRU:

1. km                                       25,- Kč

nakládka / vykládka(paušál):  200,- Kč* ( cena za 1. úkon )

* Cena je za naložení pracovního stroje na dopravní prostředek = 200,- Kč

* Cena je za vyložení pracovního stroje z dopravního prostředku = 200,- Kč¨

* Naložení a vyložení pracovního stroje = 200 + 200 = 400,- Kč

CENÍK PRÁCE S MINIBAGREM:

1. hodina práce vč. strojníka   650,- Kč / hodina **

 ** cena je včetně paliva

  uvedené ceny jsou bez DPH

PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ:

1. ZAKÁZÁNA JAKÁKOLIV MANIPULACE V MOTOROVÉM PROSTORU.

2. ZAKÁZÁNO JAKÉKOLI DOLÍVÁNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN VYJMA PALIVA.

3. ZAKÁZÁNA JAKÁKOLI MANIPULACE S HYDRAULICKÝM OKRUHEM ( ANI ROZPOJOVÁNÍ ).

4. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZKONTROLOVAT STAV PROVOZNÍCH KAPALIN (NEDOLÍVAT!) A V PŘÍPADĚ ÚNIKU NEBO NÍZKÉHO STAVU PROVOZNÍCH KAPALIN STROJ NESTARTOVAT A VOLAT PRONAJÍMATELE. *

5. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZKONTROLOVAT STAV ČEPŮ, MAZIVO V MAZNICÍCH, STAV PÁSŮ NEBO JINÉ MECHANICKÉ PRVKY NA STROJI A  V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÝCH VAD STROJ NESTARTOVAT A VOLAT RONAJÍMATELE.*

6. PŘI VRÁCENÍ BUDE STROJ OČIŠTĚNÝ OD NEČISTOT VZNIKLÝCH S JEHO POUŽÍVÁNÍM. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NUTNÉ STROJ OČISTIT PRONAJÍMATELEM BUDE CENA ZA OČIŠTĚNÍ STROJE 300,- Kč.

7. NÁJEMCE SE PŘED ZAPŮJČENÍM ZAVAZUJE PROSTUDOVAT A SEZNÁMIT SE Z NÁVODEM K OBSLUZE MINIBAGRU KUBOTA KX41-3, KTERÝ JE V PODSTATNÝCH VĚCECH STEJNÝ JAKO MINIBAGR KUBOTA KX41-2S A BERE NA VĚDOMÍ, ŽE NĚKTERÉ ÚKONY A VLASTNOSTI STROJE MOHOU BÝT ODLIŠNÉ.

8. NÁJEMCE MUSÍ MÍT ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ MINIMÁLNĚ SK. B

    NÁVOD NA OBSLUHU KUBOTA KX41-3 ZDE