ovádíme strojní omítání strojem Putzmeister MP 25 mixit.

- jádrové vápenocementové omítky

- sádrové omítky

- sanační omítky

- speciální omítky ( selské omítky ) 

- štukové vrstvy

Podmínky použití:

- připojení k el. síti s předřadným jištěním 35 A ( např ke staveništnímu rozvaděči )

- připojení na vodu s min. průřezem 3/4"  a tlakem vody 4 bar.

 Základní orientační ceník 

Ceny se mohou lišit v závislosti na objemu prací, složitosti, atd...

Pro korektní cenovou nabídku:  

zašlete: Váš požadavek, půdorys(y), řez(y), informace o druhu podkladu, výkaz výměr (pokud je k dispozici), místo stavby a informace o přístupu.